ஃபிட்ச் மதிப்பீடுகள் இலங்கையின் நீண்ட கால வெளிநாட்டு நாணய வழங்குநர் இயல்புநிலை மதிப்பீட்டை (IDR) ´CCC´ இலிருந்து ´CC´ க்கு குறைத்துள்ளது

இது இலங்கையில் நடைபெறும் நேர்மறையான முன்னேற்றங்களை அங்கீகரிக்கத் தவறியதைக் காட்டுகிறது என்று இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

2022 வரவு செலவுத் திட்டம் அறிவிக்கப்படுவதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்னர் மூடிஸ் முதலீட்டாளர்கள் சேவையின் சமீபத்திய தேவையற்ற தரமிறக்கலை ஒத்ததாக இந்த நடவடிக்கை இருப்பதாக மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது..

இலங்கையின் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு கடைசி மதிப்பாய்வில் எதிர்பார்த்ததை விட மிக வேகமாக குறைந்துள்ளது.

அதிக இறக்குமதி கட்டணம் மற்றும் இலங்கை மத்திய வங்கியின் வெளிநாட்டு நாணய தலையீடு ஆகியவற்றின் காரணமாக இந்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பு ஓகஸ்ட் மாதத்தில் இருந்து சுமார் USD 2 பில்லியன் வரை குறைந்துள்ளது. நவம்பர் இறுதியில் USD 1.6 பில்லியனாகக் குறைந்துள்ளது.

இது ஒரு மாதத்திற்கும் குறைவான தற்போதைய வெளி கொடுப்பனவுகளுக்கு (CXP) சமமானதாகும்.

இது 2020 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் இருந்து சுமார் 4 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பில் வீழ்ச்சியைக் குறிக்கிறது.