முதலை ஒன்று தனக்கான உணவினை பெற்றுக்கொள்ள மின்னல் வேகத்தில் வந்துள்ள காணொளி காண்பவர்களை நடுநடுங்க வைத்துள்ளது.

பொதுவாக விலங்குகளின் வேட்டை என்பது சற்று பயங்கரமானதாகவே இருக்கும். பார்வையாளர்களை நடுநடுங்க வைக்கும் விலங்குகளில் முதலையும் ஒன்று என்று கூறலாம்.

சில தருணங்களில் மனிதர்களைக் கூட இரையாக்கும் முதலைகளைக் கூட நாம் அவதானித்திருக்கிறோம். இங்கு தனக்கு உணவாக கறி வழங்க வந்த நபரை நோக்கி மின்னல் வேகத்தில் முதலை ஒன்று வந்துள்ளது.

மிகவும் பயங்கரமாக காணப்படும் இந்த காட்சியில் நபர் ஒரு கட்டத்தில் பயந்து உணவினை வழங்கியுள்ளார்.

https://www.instagram.com/p/CWwKvKhB73k/?utm_medium=copy_link