முல்லைத்தீவு ஒதியமலையில் 1984 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 02 ஆம் திகதி படுகொலை செய்யப்பட்டவர்களின் நினைவு தினம் இன்று அனுஷ்டிக்கப்பட்டது.

படங்கள் குமணன்(FB)