காரைதீவு பிரதேச சபையின் 2022ம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத்திட்டம் மேலதிக இரு வாக்குகளினால் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

அம்பாறை மாவட்டம் காரைதீவு பிரதேச சபையின் 2022ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத்திட்டத்தினை   தவிசாளர் கி.ஜெயசிறிலினால்  இன்று (திங்கட்கிழமை)  46 வது சபை அமர்வில் முன்வைக்கப்பட்டது.

இவ் வரவு செலவு திட்டத்தினை  உறுப்பினர்களான எம்.எச்.எம்.இஸ்மாயில், ச.நேசராஜா, த.மோகனதாஸ், சி.ஜெயராணி, ச.சிசிகுமார், என்.எம்.றணீஸ் ஆகியோர் ஆதரவாக வாக்களித்தனர்.

வரவு செலவிற்கு எதிராக  உப தவிசாளர் ஏ.எம்.ஜாஹீர், ஏனைய உறுப்பினர்களான ஏ.ஆர்.எம்.பஸ்மீர், எம்.ஜலீல்,கே.குமாரசிறி, கே. ஜெயதாசன் ஆகியோர்  வாக்களித்தனர்.

இதனடிப்படையில்   காரைதீவு பிரதேச சபை மீண்டும் முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சியின் இரு உறுப்பினர்கள் மற்றும் சுயேட்சை குழு உறுப்பினரின்  ஆதரவுடன் வரவு செலவு திட்டத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

இதன் போது கருத்து தெரிவித்த தவிசாளர் காரைதீவு பிரதேச சபையின் பாதீடு வெற்றியானது தமிழ் முஸ்லீம்  இனங்களின் வெற்றி  என குறிப்பிட்டார்.

12 உறுப்பினர்களை கொண்ட இச்சபையில் 7 உறுப்பினர்கள் ஆதரவாகவும் 5 உறுப்பினர்கள் எதிராகவும் வரவு செலவு திட்டத்திற்கு வாக்களித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.