சுவிஸ் லூட்சேர்ன் பகுதியில் அமைந்துள்ள துர்க்கை அம்மன் அலையத்தில் மாவீரர் தின சிறப்பு வழிபாடு இடம்பெற்றுள்ளது.

தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் தினத்தை முன்னிட்டு துர்கை அம்மண ஆலயத்தில் மாவீரர் தின சிறப்பு பூசை எழுச்சியாக இடம்பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது