கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு பாடசாலைக்கு வெள்ள இடருக்கு மத்தியிலும் கல்வி கற்க செல்லும் மாணவர்கள்.

இப்புகைப்படங்கள் பல பாடங்களை சொல்கின்றன.