பயணிகள் பேருந்துகளுக்கான 17.44 சதவீத டிக்கெட் விலை உயர்வு ஜனவரி 05 ஆம் திகதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது.

அதன்படி, இலங்கை போக்குவரத்துச் சபை மற்றும் பயணிகள் சேவை அனுமதிப் பத்திரத்தின் கீழ் பயணிக்கும் தனியார் பேருந்துகளுக்குப் பொருந்தக்கூடிய பொதுவான சேவைக் கட்டணங்களின் பட்டியலை மேலே காணலாம்.