https://www.facebook.com/109979141506807/posts/116814377489950/

கிளிநொச்சி சுதந்திரபுரத்தில் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் தங்கத்தை புதைத்து வைத்திருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தில் இன்று அகழ்வுப் பணிகள் இடம் பெற்றன.