பேலியகொடை மெனிங் சந்தையின் மரக்கறிகளின் விலைகளில் இன்று வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது.

பேலியகொடை மெனிங் பொது வர்த்தக சங்கத்தின் பிரதி தலைவர் சுகாத் சுசந்த இதனை தெரிவித்துள்ளார்.

கரட் கிலோ ஒன்றின் மொத்த விலை 400 ரூபாவாகவும், போஞ்சி கிலோ ஒன்றின் மொத்த விலை 250 ரூபாவாகவும் காணப்பட்டதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஒரு கிலோ கிராம் கத்திரிக்காயின் மொத்த விலை 300 ரூபாவாக காணப்படுவதாக பேலியகொடை மெனிங் பொது வர்த்தக சங்கத்தின் பிரதி தலைவர் சுகாத் சுசந்த தெரிவித்துள்ளார்.