இராணுவ கெடுபிடிகளுக்கு மத்தியிலும் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் மாவீரர் நினைவேந்தல் வார நினைவுகூரல் இடம்பெற்றது.