நாடளாவிய ரீதியில் தடைப்பட மின் விநியோகம் தற்போது சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மின் பொறியாளர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடாத்தவும் அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது