மேதகு திரைப்படத்தின் இரண்டாது பகுதியின் முன்னோட்டம் இன்று வெளியாகியுள்ளது.