யாழ்ப்பாணம் ஆரியகுளம் மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக கையளிக்கப்படவுள்ள நிலையில், விசேட சமய வழிபாடுகள் நேற்றிரவு(01) இடம்பெற்றபோது பதிவானவை.