ஆழிப்பேரலை தாக்கிய 17வது ஆண்டு நினைவு நாள் இன்று யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் அனுஷ்டிக்கப்பட்டது.