இலங்கையினால் சைனோபார்ம் கொவிட் தடுப்பூசிகளை கொள்வனவு செய்வதற்காக செலவிடப்பட்ட தொகையை திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி இணக்கம் தெரிவித்துள்ளது.

இராஜாங்க அமைச்சர் சன்ன ஜயசுமன இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.

இதற்காக 85 மில்லியன் அமெரிக்க டொலரை வழங்க  ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி இணங்கியுள்ளதாக அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.